Hogia

Nybyggnation Hogia i Stenungsund vid Nösnäs. Huset är 5 500 kvadratmeter och är ritat av arkitekten Gert Wingårdh. Vi utför tillverkning och montering av stålstommen.

Beställare: Hansson & Söner

Projektperiod: Oktober 2017 – April 2019

Se fler projekt

Referens projekt