Produkter

Vår verksamhet är inriktad på att marknadsföra och sälja produkter som skärmtak och stålstommar, konstruerade av oss i samarbete med auktoriserade ingenjörsbyråer. Till området produkter kan även JSS fullt utrustade servicebilar kopplas. De i sig fungerar som en produkt i avseendet att kunna utföra snabb service åt kunder inom ett stort geografiskt område.

Marknad

JSS har merparten av kunderna Inom Västra Götaland, exempelvis Liseberg, Skanska, och KNM Trafiksystem AB som bland annat uppför stationer och terminaler för kollektivtrafiken. Vi anlitas också av Kålltorpsbygg, Hansson & Söner. JSS arbetar även i övriga Sverige och Europa.