Valkyria

JSS har byggt stålstommen till stationshuset, trappor, räcken och stålkonstruktionen till tunneln. Totalt 16 000 tim nedlagd tid.

Beställare: Kålltorps bygg

Projektperiod: September 2017 – Augusti  2018

 

 

 

Se fler projekt

Klicka här