Askims nya församlingshem

JSS fick i uppdrag att tillverka en dammbotten i cortén som vi gjorde i vår verkstad och sedan kördes ut med transport och lyftes in på plats. Vi tillverkade även räcken och en trappa som vi sedan monterade på plats.

Beställare: Ivar kjellberg Byggnads

Projektperiod: Januari 2016 – Oktober 2017

Se fler projekt

Referens projekt