Startsida / Projekt / Stålkontruktioner / Södra Entrén – Liseberg
projekt-bild1

10 ton

Stål

NCC Sverige AB

Beställare

2022 - 2023

Tidsperiod

Södra entrén - Liseberg

När nya hotellet Grand Curiosa var färdigt så var det dags för en ny entré vid hotellet. Där vi hade i uppdrag att tillverka och montera stålet.