Startsida / Projekt / Broar / Oljeslageriet
projekt-bild1

20 ton

Stål

Beställare Zandén & CO

Beställare

2019 - 2020

Tidsperiod

Oljeslageriet

Tillverkning och montering av gångbro