Certifikat

Vi har en rad certifikat som revideras löpande.

  • IWS-International Welding Specialist
  • Diploma nr IWS SE0909
  • TR-Stål/N
  • Enligt plan- och bygglagen, Boverkets konstruktionsregler (BKR) samt stålkonstruktioner BSK99, SBS certifieringsregler D1